SIPHIWE MNGOMA

SIPHIWE MNGOMA

IGAMA LAMI NGINGU SIPHIWE MNGOMA NGINENYAYA EWU 47 NGINABANTWANA ABANE NGAQALA UKUSEBENZA KWA CWP NGO 2013. NGAJABULA KAKHULU MHLA NGIZOQALA UKUSEBENZA NGOBA NGASENGIHLALE ISIKHATHI ESINGANGO 5 YEARS EKHAYA NGINGASEBENZI NDAWO.UKUSEBENZA KWAMI KUNGENZE NGASHINTSHA ISIMO SAMI NABANTWANA BAMI SENGIYAKWAZI UKONDLA IZINGANE ZAMINGIYAZIFUNDISA NGALEMALI. NGOKOMSEBENZI ENGIWUSEBENZAYO NGISE CRECH NGIKWENZA KONKE OKWENZIWA KHONA. NGIYAWUBONGA U CWP WAYIBEKA PHEZULU IMPILO YAM NGAKWAZI UKUBEKA ISINKWA ETAFULENI.
NAMI SENGIFANA NAWO WONKE UMUNTU ANGISAHLUPHEKI PHAMBILI NGO CWP PHAMBILI.