Nozipho Mtshali

Nozipho Mtshali

Igami lami ngingu nozipho mtshali enkandla ngisebenza ngaphansi kuka cwp. Ngingumama oyi single parent oneminyaka ewu 38 onezingane ezine. Ngithe mangiqashwa kwa cwp ngathola ukusizakala ngoba ngasengihlale iminyaka engaphezu kweyishumi ngingazi ukuthi kumele ngenze njaningomndeni wami, kodwangithe ngingasenathemba lokuthi izingane zami zoke zihambe esikoleni ziphethe obhakha nangebhasi njengezinye izingane zakomakhelwane. Ngokuqashwa kwami kwa cwp amathemba ami aphumelela sengikwazi nokushintsha aMayunifomu ezingane makuqala unyaka. Ukuqashwa kwa cwp kungenze kungenze ngakwaz ukusiza abantu abafana nogogo abangakwazi ukuya emtholampilo bayolanda imishanguzo yabo.

Leave a Comment

Your email address will not be published.