Siphiwe Mngoma

Siphiwe Mngoma

Igama lami ngingu siphiwe mngoma nginenyaya ewu 47 nginabantwana abane ngaqala ukusebenza kwa cwp ngo 2013. Ngajabula kakhulu mhla ngizoqala ukusebenza ngoba ngasengihlale isikhathi esingango 5 years ekhaya ngingasebenzi ndawo. Ukusebenza kwami kungenze ngashintsha isimo sami nabantwana bami sengiyakwazi ukondla izingane zamingiyazifundisa ngaleMali. Ngokomsebenzi engiwusebenzayo ngise crech ngikwenza konke okwenziwa khona. Ngiyawubonga u cwp wayibeka phezulu impilo yam ngakwazi ukubeka isinkwa etafuleni. Nami sengifana nawo wonke umuntu angisahlupheki phambili ngo cwp phambili.

Leave a Comment

Your email address will not be published.